Obec křesťanů – hnutí za náboženskou obnovu
English | Deutsch

Vítáme Vás na webových stránkách české Obce křesťanů.

coronavirus pictogram

Milí přátelé,

od pondělí 11. května již je možné se ke slavení bohoslužeb i k dalším akcím scházet v počtu až 100 lidí, což pokryje všechnu naši činnost v příštích měsících. Setkávání je stále omezeno některými hygienickými předpisy (vizte usnesení vlády).

Od pondělí 11. května se tedy naše bohoslužby i další pořady konají již tak, jak jsou uvedeny v aktuálním Oznamovateli, s výjimkou výročního shromáždění, které jsme se rozhodli odsunout na pozdější termín, a festivalu Open House Praha, který se měl konat týž víkend a byl také odsunut. Svůj příchod nám již nemusíte nahlašovat předem. Osobní přijímání budeme nyní rozdílet i v neděli, ale prosíme Vás o zvýšenou vzájemnou ohleduplnost, vyjádřenou například většími rozestupy; pro osobní přijímání také přednostně doporučujeme všední dny, kdy se nás schází méně. Vzhledem k některým nejasnostem také připomínáme, že Obřad posvěcení člověka je jeden celek, z něhož není možno dále stavebnicovitě vyjímat některé části; „okamžik Eucharistie“ ve smyslu užívaného popisu bohoslužby začíná zapálením svěc a končí jejich zhašením. Během celého obřadu budou i nadále zamčeny všechny vstupy.

Tuto zprávu prosím předávejte dále i po jiných kanálech. Víme, že někteří nejsou dosažitelní elektronicky, ale funguje kontakt přes někoho z Vás.

Srdečně zdraví a na osobní setkání se těší
Vaši faráři

Tomáš Boněk, 723164793, tomas.bonek@seznam.cz
Stanislava Veselková, 723799904, stanislava.veselkova@gmail.com
Virve Eigo, 233320230, virve@volny.cz
Milan Horák, 233320230, milan.m.horak@volny.cz

Aktuality


Prázdninový provoz v pražském domě OK
Během prázdnin se obřady konají každý pátek v 7.00 a každou neděli v 10.30 (s kázáním). Tuto sobotu 4.7. od 8.00 se také ještě bude konat cizojazyčný obřad, a to v němčině. Daší cizojazyčné obřady budou zase až v září. Přejeme Vám všem krásné letní dny a načerpání nových sil!
Vyšel Oznamovatel na červenec, srpen a září
Najdete jej v rubrice „Program“ na hlavní straně, anebo pod těmito odkazy:
ke čtení
k tisku
Nový nepravidelník Vzkazatelna
Když nám letos v březnu epidemická opatření zabránila v pravidelném setkávání, začali jsme rozesílat a zde na našem webu vystavovat jak aktuální zprávy, tak kázání ke všem nedělím a svátečním dnům. Když se pak omezení začala uvolňovat, byli jsme z mnoha stran zahrnuti prosbami, abychom kázání posílali i nadále. A tak se zrodil nápad vydávat elektronický nepravidelník „Vzkazatelna“, ve kterém najdete nejen čerstvá kázání (počínaje Letnicemi 2020), ale i aktuální zprávy o našich aktivitách. Vzkazatelnu najdete v rubrice „K přečtení“ na hlavní straně, anebo pod tímto odkazem.
Svatodušní putování s deníkem
Mezi sbory Obce křesťanů ve střední Evropě putuje deník. A bude putovat a symbolicky sbory Obce křesťanů propojovat až do 16. 9. 2022, kdy uplyne 100 let od založení Obce křesťanů.
Více informací (německy, anglicky, francouzsky, holandsky).
Prosba o pomoc
Prosíme, pomozte nám při financování oprav sborového domu Obce křesťanů v Praze Na Špejcharu. Leták ke stažení.